What's new

Search results

  1. nhnserip0

    [Hỏi đáp] Tất cả bệnh của xe máy hỏi ở đây.

    Mỗi xe một kiểu mà bạn, ốc xả dầu bên hông mình gặp không ít, thay nhớt tiện lợi và dễ dàng hơn. Ngoài ra nghiêng xe để chút nốt dầu còn lại ra thì kể cả rốn dưới cũng phải thế thôi
  2. nhnserip0

    [Chia sẻ] Gia Lai - Núi lửa Chư Đăng Ya - Trải nghiệm 11.11.2018

    Đợt mình lên pleiku người ta bảo mình đi hết khoảng 60km mới đến :( không biết đường đi như thế nào nhỉ bạn ơi
Back
Top