What's new

Search results

  1. Thuongchau

    Xin chào tất cả mọi người. Sắp tới mình có đi du lịch singapore và malaysia trong 6n5d. MÌnh đã...

    Xin chào tất cả mọi người. Sắp tới mình có đi du lịch singapore và malaysia trong 6n5d. MÌnh đã book tour rồi nhưng không biết cần đổi tiền mặt như thế nào là hợp lý và đổi bao nhiêu là được cả. Nên mong mọi người có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho mình với. Mình cảm ơn
  2. Thuongchau

    Cần giúp đỡ

    Xin chào tất cả mọi người. Sắp tới mình có đi du lịch singapore và malaysia trong 6n5d. MÌnh đã book tour rồi nhưng không biết cần đổi tiền mặt như thế nào là hợp lý và đổi bao nhiêu là được cả. Nên mong mọi người có kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho mình với. Mình cảm ơn
Top