What's new

Search results

  1. S

    [Hỏi đáp] Cần tư vấn về tàu hỏa tuyến Nha Trang - Sài Gòn

    Tết này mình cùng với người yêu từ Sài Gòn lên Nha Trang bằng xe máy, tham quan vài ngày sau đó đi tàu hỏa về Sài Gòn vì người yêu mình đi chơi về chắc hết sức, vấn đề là mình chưa hề đi tàu hỏa bao giờ nên rất ít kinh nghiệm, mình muốn hỏi 1 số điều, mong các bạn tư vấn giúp mình: Đặt vé tuyến...
Top