What's new

Search results

  1. S

    Quà tặng của Diễn đàn: ly uống trà, cà phê bằng tre có khắc nick của bạn

    Chuyến đầu tiên của mình sau 1 thời gian tàu ngầm ở diễn đàn là Nam Du từ ngày 06 đến ngày 09/04/2017 với anh @caonguyendom, @Thang_2B Sau đó là bám riết lead Nguyên đi muôn nơi :))
  2. S

    [Đã chốt đoàn] Côn Đảo, 28-31/12/2018

    Chấm nhẹ 1 cái :)
Back
Top