What's new

Search results

  1. K

    [Chia sẻ] Đường Trường Sơn (Đông - Tây) - A Pa Chải - Tây Đông Bắc Tổ Quốc (Xe máy, Bắc Nam)

    Đường Trường Sơn (Đông - Tây) - A Pa Chải - Tây Đông Bắc Tổ Quốc (Xe máy, Bắc Nam) Mình không phải là một dân phượt đúng nghĩa . Nhưng có cùng một mục đích với các bạn là muốn đi và khám phá những miền đất mới , chuyến đi này mình đã thực hiện vào cuối tháng 9/2012 , nay xin mạo muội chia sẽ...
Back
Top