What's new

Search results

  1. K

    Nộp visa du lịch Úc Online

    Re: Nộp visa Úc online Không cần có dấu của police đâu. Bạn mình chỉ viết thư mời, kí tên, scan về thôi. Mình xin Single mà được Multi luôn. Vui quá
  2. K

    Kinh nghiệm xin visa Schengen - Châu Âu (phần 4)

    Re: Chia sẻ kinh nghiệm xin visa du lịch tự túc khối Schengen - Châu Âu Các bạn ơi, cho mình xin hồ sơ mẫu với nhé. Mình cũng sắp làm mà thấy mông lung quá. Email: [email protected] Thanks nhiều.
Back
Top