What's new

Search results

 1. B

  Visa du lịch Úc

  Re: Kinh nghiệm xin Visa Úc (Phần 2) Bạn đi tu túc. Có ai mời không
 2. B

  Visa du lịch Úc

  Re: Kinh nghiệm xin Visa Úc (Phần 2) Tôi xin mọi người chia sẽ. Tôi đã từng bị từ chói 1 lần vào Úc vào tháng 6 lúc đó tôi có visa nhat , hàn và 1 số nước đồng nam á . Bay giờ tôi muốn xin lại mà bây giờ tôi có thêm visa phap di lúc tháng 7 , giờ muốn qua Úc chơi tết tay Ho so gồm Stk 132t...
 3. B

  Visa du lịch Úc

  Re: Kinh nghiệm xin Visa Úc (Phần 2) Tôi xin mọi người chia sẽ. Tôi đã từng bị từ chói 1 lần vào Úc vào tháng 6 lúc đó tôi có visa nhat , hàn và 1 số nước đồng nam á . Bay giờ tôi muốn xin lại mà bây giờ tôi có thêm visa phap di lúc tháng 7 , giờ muốn qua Úc chơi tết tay Ho so gồm Stk 132t...
Back
Top