What's new

Search results

  1. CaoSon

    [Chia sẻ] Chiêu Lầu Thi (Hoàng Su Phì) - Chốn Bồng Lai Tiên Cảnh

    Thông qua vài thông tin ít ỏi và một số hình ảnh siêu đẹp của một người em quen làm du lịch ở Hà Giang về Chiêu Lầu Thi, mình mày mò tìm hiểu thông tin và cách đi lại khám phá địa danh này. Hành trình từ Sài Gòn đi Chiêu Lầu Thi qua nhiều chặng, bắt đầu bay từ SG ra Nội Bài Hà Nội, sau đó là xe...
Back
Top