What's new

Search results

  1. sofolo

    Malaysia (Kuala Lumpur & Kota Kinabalu) 27/9 - 6/10/2013

    Hi mọi người, Mình đã đặt vé AA đi Malay từ 27/9 đến 6/10. Lúc đầu mình tính đi 1 mình để relax, cảm nhận chút yên tĩnh, thoải mái, nhưng rồi nghĩ nếu có bạn đồng hành cũng đam mê phượt để cùng leo núi, lang thang, khám phá và chụp hình cũng vui, nên mình mở topic này. Nếu bạn nào cùng lịch đi...
Top