What's new

Search results

  1. chuotcondutduoi1

    Tìm 1 Bạn cùng Leo FAN từ ngày 29/3 - 3/4/2013 xuat phat tại Đà Nẵng

    (ĐÃ CHỐT ĐOÀN)Tìm 1 Bạn cùng Leo FAN từ ngày 29/3 - 3/4/2013 xuat phat tại Đà Nẵng Fansipan là ngọn núi nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, tiếng địa phương là HuaSiPan- có nghĩa là "phiến đá khổng lồ chênh vênh". Ngọn núi vẫn được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương bởi độ cao 3143m so với mực nước biển...
Back
Top