What's new

Search results

  1. HaniEnguyen

    [Chia sẻ] Cairns - Điểm đến giấc mơ của tôi

    Chào mọi người, mình là Hanie, hiện đang sống ở Sydney, Australia. Hôm nay mình viết topic này để chia sẻ trải nghiệm cùng những kinh nghiệm mình có trong chuyến đi cairns vừa rồi của mình. Thật sự mình có mong muốn đến Cairns từ cách đây 2-3 năm nhưng mà không thực hiện được tại vì kinh phí eo...
Top