What's new

Search results

  1. vuatocdovn

    Tìm bạn đồng hành đi CAMBODIA tháng 02/2017 ( 07 - 10 ngày )

    Cambodia tour !!!! Tranh thủ sau tết 2 vợ chồng nghỉ việc nên tranh thủ đi chơi 1 chuyến. Nên mình cầm tìm bạn đồng hành đi CAM - Có thể linh động đi = xe máy hay bus, ưu tiên xe máy. Lịch trình mình đưa ra như sau: Ngày 1: sg - pp 250km (tập trung tại maxi cộng hòa lúc 4h30) Khởi...
Back
Top