What's new

Search results

  1. haduong

    [Cung TM] Cực Đông - Tháng Ba và những người bạn

    Chủ thớt cho em đăng ký 2 suất (1 xế - 1 ôm) nhé. Em gọi cho anh mà ko thấy nhấc máy.
  2. haduong

    [Cung TM] Hà Giang- Tìm cảm giác mùa xuân nơi cực Bắc. (01 - 04/03) - Tuyển 2 xế

    Re: Hà Giang- Tìm cảm giác mùa xuân nơi cực bắc. Mùng 1 đến mùng 4 tháng 3 - Tuyển 2 Bác thich_tu_do nếu có đam mê du lịch thì đi cùng đội em đi. Đội em có 7 xe rồi, đang cần thêm 2 xế (đội em mới đi MC nên 1 số xế chưa lại sức) Bác để lại SDT để bọn em tiện liên lạc nhé. Vì cần fix sớm đặt chỗ.
Back
Top