What's new

Search results

  1. I

    Cần tư vấn nam du

    Tình hình là nhóm mình lần đầu đi Nam du, không biết nam du như thế nào. T ụi mình tính đi sáng t6, chiều cn về. có thể là tháng 5. Nhờ các bạn đã đi rồi chỉ dẫn cho mình chút kinh nghiệm như: - Chuẩn bị gì cần thiết cho chuyến đi đảo - Nên đặt vé tàu nào đi tốt. - Khi tới nam du thì mướn nhà...
Back
Top