What's new

Search results

  1. W

    Visa du lịch Úc

    Re: Apply visa du lịch Úc từ Mỹ Không biết em apply được chưa nhung xin visa từ Mĩ thỉ em chỉ cần fill out cai application form, valid I-20, certified copy của I-94 và valid US visa còn khoảng 3-6 tháng (tất cả đều certify copies), bank statements càng nhiều tiền càng tốt rồi giấy xác nhận của...
Back
Top