What's new

Search results

  1. A

    20-10

    Thế gian nếu thiếu đàn bà Lũ người ham phượt, chẳng là đàn ông Giang hồ theo ngọn gió đồng Nhưng hồn quạnh quẽ, bởi không bến chờ Thương nhau từ thuở bấy giờ Bước chân vạn nẻo, mắt mờ tóc phai Biển sâu, rừng thẳm, Đông Đoài Bền gân vì có bóng ai ngóng mình Vạn đi, vạn nhớ, vạn tình Mắt buồn...
Back
Top