What's new

Search results

  1. N

    [Chia sẻ] Đạp Xe Sài Gòn - Hà Nội và một vài bức ảnh kỉ niệm

    đầu tháng 3 vừa rồi em vừa làm chuyến phượt 1 mình bằng xe đạp ra Hà Nội. Chuyến đi 18 ngày cũng khá thú vị. Kinh phí không nhiều nên cũng chả thăm thú du lịch được nhiều chổ, chỉ đi và đi cho tới nơi thôi. Em đi gần 1900km, tính luôn cả những đoạn chạy vòng vòng kiếm đồ ăn và chổ ngủ. Cung...
Back
Top