What's new

Search results

  1. T

    Tìm bạn đi Hy Lạp vào đầu tháng 8 / 2009

    Tháng 7 tớ sẽ sang Nantes học. 31/7 học xong tớ tính đi Hy Lạp khoảng 4,5 ngày và ở lại Paris vài ngày trước khi về VN. Vì thế tớ đang tìm bạn để đi Hy Lạp cùng vào đầu tháng 8. Bạn nào có cùng dự định thì liên hệ với tớ nhé!
Back
Top