What's new

Search results

  1. A

    Philippines 9-18/3/2013

    Cebu đang mở bán vé khuyến mại chặng Hà Nội - Manila giá 25$/chiều, tổng 2 chiều là 136$ cả thuế. Bạn nào có thể đi thời gian từ 9-18/3 thì join với mình nhé, hiện mình mới có 2 người (đều là gái). Hoặc nếu ko xin nghỉ được nhiều ngày thì có thể book từ 14-18/3/2013; giá vé vẫn y chang! Chi...
  2. A

    [Cung TM] Đi về Khâu Vai phiên chợ tình duy nhất còn lại... (3 - 7/5/2013)

    Re: Đi về Khâu Vai phiên chợ tình duy nhất còn lại....Từ 3/5 đến 7/5 /2013 Cho mình dập dòm với, nếu đi cung này thì phải xin nghỉ 2 ngày t2 t3 phải ko ạ?! Tên đăng ký: Quỳnh (ôm) - có thể có xế đi kèm Nick phượt: akita13416 Email: [email protected] Sđt: 0975187840 Facebook...
Back
Top