What's new

Search results

  1. H

    [Chia sẻ] Sài Gòn - Hà Giang KÝ (Chuyện bây giờ mới kể)

    Là một người yêu phượt nhưng lâu nay và diễn đàn chỉ đọc ké, xem trộm, nay mới dám chia sẻ câu chuyện của mình, anh chị em xem đừng cười văn phong tôi viết nhé. Hành trình xuyên Việt Sài gòn - Lũng cú (Hà Giang) tôi dự định viết đã lâu, nay mới thực hiện, gồm 10 phần. Tặng những anh em, những...
Back
Top