What's new

Search results

  1. D

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Nhật từ 17-25/11/2018

    Hi bạn. M sẽ đi Nhật từ 20-26/11 Lịch trình Osaka-Kyoto-Kobe-Arima(Onsen)-Osaka Team m có 3mem gồm 2g 1b rồi. join đi chơi cho vui nhỉ. FB: Mac juli
  2. D

    [Chưa chốt đoàn] Ngắm lá đỏ Momiji Osaka - Kyoto - Nara khoảng từ 17-25/11/2018

    Hi bạn. M sẽ đi Nhật từ 20-26/11 Lịch trình Osaka-Kyoto-Kobe-Arima(Onsen)-Osaka Team m có 3mem gồm 2g 1b rồi. join đi chơi cho vui nhỉ. FB: Mac juli
Back
Top