What's new

Search results

  1. Snakehealth

    [Chia sẻ] Đi tour là gì?

    "Đi tour" là một cụm từ thông dụng để chỉ việc tham gia các chuyến du lịch, thường là trong một nhóm người. Đi tour thường bao gồm việc đăng ký và thanh toán cho một gói du lịch được tổ chức bởi một công ty du lịch hoặc một tổ chức du lịch khác. Những chuyến đi tour có thể bao gồm nhiều hoạt...
Back
Top