What's new

Search results

  1. L

    Hỏi kinh nghiệm phượt cực Tây Apa Chải

    Mình muốn đi cực Tây Apa Chải vào tháng 3 này ! Bạn nào mới đi có thể cho mình xin kinh nghiệm dc không nhất là phần xin giấy phép cần những giây tờ gì ? với có phải xin giấy giới thiệu ở Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh ĐB không?
  2. L

    [Cung TM] Leo Phanxipăng 30/4

    30/4 có nhóm nào leo phanxipăng không ah ?
Back
Top