What's new

Search results

  1. L

    [Chia sẻ] Hành trình SG - Vĩnh Hy - Bình Hưng 3 ngày 2 đêm ! Chuyến đi đầu và ít kinh nghiệm ^^

    Hành trình SG - Vĩnh Hy - Bình Hưng 3 ngày 2 đêm ! Chuyến đi đầu và ít kinh nghiệm ^^ Cả nhóm chơi với nhau đã khá lâu,nhưng tìm được một dịp để đi chơi xa cùng nhau thì chưa có.Hẹn nhau nhiều lần, cuối cùng cũng có thể đi với một số khó khăn tưởng chừng không vượt qua được :D ...Và hành trình...
Back
Top