What's new

Search results

  1. vietroyal

    Tây Yên Tử....giấc mơ thành hiện thực (7/3-9/3)

    Tình hình là Yên Tử (chính, phía Đông) đã đi nhiều nhưng chưa biết phía Tây nó như thế nào ạ. Muốn đi hết 1 vòng đỉnh thiêng ấy. Cơ mà tháng riêng ăn chơi hết tiền rồi nên đành phải xách con xe 2 bánh chạy bằng sức người lên và đi :v. Và tránh cơn bão 8/3... Lịch trình cụ thể ntn ạ: Ngày 1...
Top