What's new

Search results

  1. ViTaWin100

    Solo - Xách bơm lên và quẩy.

    Vẫn như mọi khi , một mình âm thầm chuẩn bị , không quá chi tiết, tỉ mỉ. Gần như chỉ có để ý cho em Win là chính. 7h sáng bắt đầu xuất phát từ nhà, chạy ra đường 32 thẳng tiến... Chạy 1 mạch đến gần trưa thì lên tới Yên Bình - Yên Bái.Đoạn này chạy vào Hồ thủy điện Thác Bà , đường xấu y như...
Top