What's new

Search results

  1. C

    Kinh nghiệm mua xe cũ đi phượt

    Xin chào Cả nhà, bữa nay sẽ có đến cho Các bạn một nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu dụng trong năm 2019. Có giá xe hiện nay thì có lẽ là chưa thích hợp lắm với thu nhập của người Việt thì mua xe ô tô cũ tôi nghĩ là chọn lọc hơi là rộng rãi hiện nay. Và hiện tại thì chúng tôi sẽ giới...
  2. C

    [Chia sẻ] Tâm sự của người Việt về cuộc sống sau khi du lịch và quyết định định cư Canada

    Thời gian đầu mới qua tôi cứ nghĩ là mình nói được cả hai ngôn ngữ (Anh và Pháp) của Canada, lại có trình độ tương đối thì sẽ dễ xin việc làm Canada. Nhưng thực tế không phải như vậy việc đạt đầy đủ hết các điều kiện định cư Canada chỉ vấn đề trước mắt thôi. Mùa đông khắc nghiệt ở Toronto – Thủ...
Top