What's new

Search results

  1. Tú Ngọc

    Háng Đề Chơ và những cơn mưa không lời (22 - 24/06/12)

    Háng Đề Chơ... Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới!!! Ngọn thác nổi tiếng khắp vùng Tây Bắc về độ cao lên tới hàng trăm mét, độ nguy hiểm của đường vào và độ sâu tận cùng Tây Yên Bái của nó... Cung đường Tà Si Láng - Háng Đề Chơ đến với tôi vô cùng ngẫu hứng khi cuối tuần tôi đã kín lịch và...
Top