What's new

Search results

  1. Jungle

    Nhật kí rong chơi

    Nhật kí rong chơi 8: Nhị Liên, thành phố ma Người ta thường gọi thị trấn ma là những nơi mà cư dân của nó bỏ đi, chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát và từ đó những huyền thoại nảy sinh. Nhưng người Trung Quốc đã tạo ra một khái niệm hoàn toàn mới về thị trấn ma, nơi mà nhà cửa, trường học, đường...
  2. Jungle

    Vòng quanh thế giới - không hẹn ngày về - ra tết 2013 khởi hành

    Tôi thường đi du lịch một mình, tham gia diễn đàn đã lâu nhưng chưa bao giờ viết bài. Lần này tôi dự định tìm một người bạn đồng hành (không kể nam - nữ) đi cùng cho một chuyến đi không hẹn ngày về. Dự kiến khởi hành: đầu năm 2013 (sau khi giải quyết xong những gánh nợ đời. Thời điểm cụ thể sẽ...
Top