What's new

Search results

  1. kephanxet

    Xuyên Việt 2013 - Chuyện bây giờ mới kể............

    ***Dưới đây là nhật ký những ngày mình cùng cô người yêu cũ đi xuyên việt năm 2013, vì đã qua hơn 2 năm nên những thông tin mình đưa lên về chỗ ăn nghĩ, đường xá có thể đã lạc hậu, và đây cũng là những cảm nhận cá nhân cũng như văn phong của một người cực dốt văn nên mong các anh chị cô chú nếu...
  2. kephanxet

    Bình Ba, lần đầu đi đảo.

    "...Vì cuộc đời là những chuyến đi nên chúng ta sẽ đi theo đam mê để tìm kiếm những gì gọi là đẹp nhất..." đây có lẽ là câu nói hằn trong tâm thức của tất cả những người yêu thích sự xê dịch, và điều đó cũng không là ngoại lệ với nó. Cũng như thường lệ, đến hẹn lại lên, cứ vào dịp được nghỉ lễ...
Top