What's new

Search results

  1. ducdenthui

    [Chia sẻ] Những cảm nhận từ 1 lần đến Cambodia

    Em là lính mới toe trong Phượt, lượn trong này thì thấy cũng có nhiều topic về Cambodia nhưng em vẫn muốn chia sẻ với mọi người những cảm nhận và hình ảnh chụp choạch khi em có dịp phượt ở Phnom penh và Siem Riep trong 6 ngày dịp Tết 2007....Nhập gia tùy tục, em xin hỏi các bác đã chán nghe...
Top