What's new

Search results

  1. Y

    [Hỏi đáp] Về tham quan An Giang - Kiên Giang trong 2, 3 ngày?

    Tôi muốn tổ chức một chuyến đi với các bạn trong thời gian 2 đến 3 ngày. Điểm đến chính là An Giang và Kiên Giang. Nhờ các anh chị tư vấn dùm cho cung đường và điểm đến. Thời gian đi là trong tháng 8. Chân thành cảm ơn trước mọi sự chỉ dẫn.
Top