What's new

Search results

  1. tabi

    Book vé đi Lệ Giang 28/4 đến 5/5/2012

    Nhân dịp VNairline đang có khuyến mãi, giá vé HN-Kunming khứ hồi là 213$ cả mọi khoản thuế phí, nên mình muốn lập 1 nhóm book vé đi chung từ 28/4/2012 đến 5/5/2012. Chưa có lịch trình cụ thể do mới nảy ra ý định, nhưng cơ bản đi những điểm sau: Côn Minh - Lệ Giang- Shangrila - Đại Lý- Côn Minh...
Top