What's new

Search results

  1. B

    Visa Du lịch Canada

    các bạn cho mình hỏi nếu mình làm visa cho cả gia đình 2 người lớn 2 trẻ em thì chỉ cần tạo 1 tài khoản hay phải tạo 4 tài khoản khác nhau. nếu tạo 4 tài khoản sao họ biết mình đi chung theo gia đình. Cám ơn các ban
Top