What's new

Search results

  1. shogun

    Ba đứa leo Măng Lùng - Ngọc Linh

    Ngọc Linh là dãy núi nằm giáp Quãng Nam, Quãng Ngãi, Gia lai, Kontum có độ cao khoảng 2600 mét. Đây là dãy núi tôi khao khác chinh phục đã lâu nhưng vì các lý do khác nhau nên mãi đến gần đây tôi mới có dịp lên đó. Chuyến đi kết thúc tháng trước nhưng đến hôm nay mới viết hồi ức được vì cơm áo...
  2. shogun

    [Hỏi đáp] Kinh nghiệm và thông tin chinh phục núi Ngọc Linh!

    Gởi tất cả các bạn Phượt! Mình ở nhà Đà Nẵng, mình đang lập kế hoạch chinh phục Ngọc Linh. Mình đã tham khảo trên "Hỏi Phượt" thì thấy có bạn Samngoclinh và đoàn của bác lengkeng1minh viết về chủ đề này: https://www.phuot.vn/threads/3149-Chinh-phục-núi-Ngọc-Linh-(2598m)...
Top