What's new

Search results

  1. leevodoi

    Tìm bạn đi hành hương về Tây Yên Tử dịp giỗ Tổ (31/03-01/04)

    Mình là người Mạo Khê. Ở cách Tây Yên Tử khoảng 10km. Đang dự định đi hành hương về cửa Phật và dịp giỗ Tổ. Bạn nào đi cùng mình thì đi nhé. Đi chùa Hồ Thiên và Am Ngọa Vân. Ai đi thì liên hệ theo yahoo ở dưới chữ ký nhá. Đi một mình cũng thấy hơi sợ nên tìm bạn đồng hành. - Dự kiến: sáng 31/3...
Top