What's new

Search results

  1. lethanh0901

    Thông Tin Nhóm PKM và Hồ Sơ Thành Viên

    Re: Thông Tin nhóm PKM và Thành viên Em xin tổng chào cả nhà PKM ạh ^^ Em thấy Nhà PKM đi phượt vui quá...Tính em cũng ham vui, ham đi nhưng không thể phượt nhiều như lịch của các anh chị được vì Bác Hồ cũng như sếp em hông cho phép. Tuy nhiên, em cũng mong nhà PKM cho em xin 1 chân trong nhóm...
Top