What's new

Search results

  1. tiger96

    Singapore tết Nhâm Thìn 19 - 26/1/2012

    Lần đầu tiên liều mình đi du hí..... Hiện tại mình có 2 người (1nam + 1 nữ ) Dự kiến chi phí bay và ở của mình thế này: 19/1 bay (HN-HCM) jetstar giá khuyến mại : 350k vào HCM tự do ăn chơi 1 ngày cho biết đó biết đây 20/1 bay (HCM-SIG)tigerairways giá KM: 44$ + 18$ (thuế) = 62$ (1.300K)...
Top