What's new

Search results

  1. A

    Visa Nhật 5 năm

    Mình mới vào website của Ls Nhật và thấy có hướng dẫn mới (ngày 5 Oct 2018) về điều kiện cho xin visa multiple 5 năm. Không biết có ai đã apply diện này và có kết quả chưa thì chia sẻ cho mọi người với nhé. https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/VN_MVisa.html
Top