What's new

Search results

  1. T

    [Đã chốt đoàn] INDO ( Yogyakarta ; Bali , Lombok ) - MALAY (Kuala; Langawi ) - 24/4/2014 - 3/5/2014

    Sau thời gian nghiên cứu điểm đến và âm mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chuyến đi về miền đất hồi giáo lớn nhất thế giới, tiến hành điều tra thói quen của hãng hàng không giá rẻ Air Asia, 7 và đồng bọn đã có một cuộc bắn phá vé rẻ bằng VND một cách không thương tiếc. Cuối cùng cũng chốt hạ được...
Top