What's new

Search results

  1. E

    Chia sẻ kinh nghiệm khi phỏng vấn lấy Visa Mỹ !

    Chào các bác em còn vài ngày nữa là khởi hành đi Mỹ rồi tự nhiên vài người bàn ra bàn vô cái vấn đề của em làm em rối trí quá, vấn đề của em sau: Em được cấp visa b2 hoa kì loại M 1 năm, em xin trên form là xin đi 15 ngày, nhưng bây giờ em muốn ở lâu hơn và em đã đặt vé 35 ngày, như vậy có ảnh...
  2. E

    Chuyến đi Nhật Hàn thần tốc trong 7 ngày qua 6 thành phố lớn

    Chào cả nhà, tình hình mình vừa trở về từ chuyến đi phượt thần tốc ko ngừng nghỉ Hàn Quốc và Nhật trong 7 ngày, xin chia sẻ với các bạn một chút về chuyến đi nhé. Đầu tiên là cái khoảng visa Nhật...nhắc tới du lịch chắc tinh thân phượt thủ đã sẵn sàng nhưng chỉ ngại mỗi cái visa...sự phức tạp...
Top