What's new

Search results

  1. T

    [Chia sẻ] Chuyến đi tìm trường học cho con ở Đức

    Đã gần 5 năm trôi qua, nhờ có trang chia sẻ này tôi suy ngẫm và học được nhiều điều từ các Bác . Cảm ơn bác hanoi6 và các Bác nhé.
  2. T

    [Chia sẻ] Chuyến đi tìm trường học cho con ở Đức

    Thế là cháu nhà tôi đã hết năm đầu tiên của chương trình PhD, vượt qua kỳ thi loại để bắt đầu vào nghiên cứu. Sáng nay cháu đã về VN tranh thủ nghỉ 3 tuần. Cháu nói rằng trong thời gian nghiên cứu cháu sẽ tham gia công việc của khoa và có lương hơn 1.000e /tháng. Thời gian tham gia công việc là...
Top