What's new

Search results

  1. casanguyen

    Cung đã lên. Ngày đã chốt. Giờ rủ rê thêm bạn bè

    Hallo Mình hiện đang học và làm việc ở Zurich. KTS. Noel này mình lên kế hoạch đi loanh quanh mấy nước Đông Âu và muốn rủ rê 1 ( hoạc 2 ) bạn tham gia. so với Bắc Âu hay Tây Âu theo minh thì Đông Âu hay hơn và văn hóa nền cũng khá sâu sắc, nhiều layer. đặc biệt là các nước có dính tý CNXH...
Top