What's new

Search results

  1. bui_cat_bui

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    Đơn của em xếp sau đơn của em Đức Trung và thế là ...mất rùi :( Đây là đơn thứ 2 nhưng mà nội dung y như đơn 1 :D *Tên : Vừ Thị Bích Thiều *Giới tính : Nữ *Ngày tháng năm sinh : 12/12/1987 *Nghề nghiệp : Sinh Viên *Quê quán: Thái Nguyên *Email: tieuthufbi_1212@yahoo *Nick yahoo...
Top