What's new

Search results

  1. gatobibi

    Tìm bạn đồng hành thuê xe tự lái châu Âu tháng 9/2018

    Hiện em có hai 2 người rồi. Cần tìm thêm người đi cùng để share chi phí. Lịch chạy của em như sau. Nếu có bạn nào tham gia được và biết lái xe nữa thì tốt. Lịch trình mình như dưới nhé. Mon, Sep 10 Paris - Luxemborg (380km) Tues, Sep 11 Luxemborg - Brussels (219km) Wed, Sep 12 Brussels - Gent -...
  2. gatobibi

    [Chia sẻ] Thuê xe chạy vòng quanh châu Âu trong 40-50 ngày

    Chào các bạn. Mình đang định thuê xe chạy vòng quanh vài nước châu Âu trong tầm dưới 50 ngày vào tháng 9 này. Có bạn nào đã đi rồi cho mình xin kinh nghiệm với. Hiện mình mới chỉ có một mình nên vk chưa cho đi. Có bạn Nam nào hay đôi Nam -Nữ cũng được có thể tham gia cùng mình chia sẻ chi phí...
Top