What's new

Search results

  1. S

    Hồ Kẻ Gỗ_ cái tên mang một huyền thoại

    Em được nghe nói tới cái hồ này lâu lám rồi! nhưng chưa có dịp đến. Người ta bảo trăm nghe không bằng 1 thấy và trăm thấy không bằng 1 trải nghiệm. Nên em tự bảo với mình : Sao lại không vác ba lô lên đường và đến đó. Em nghĩ vậy nên em quyết định lên đường. Có bác nào muốn trải nghiệm cái hồ...
Top