What's new

Search results

  1. H

    [Tổng hợp] Thông tin du lịch New York City

    Mình sẽ lang thang New York 4 ngày, đi từ LA. Nói chung là chưa có thông tin gì và đang google Nhờ các bác tư vấn một số vấn đề: 1. Nên chọn airlines nào? đến airport nào ở NY để tiện đi xe về downtown (kể cả đi taxi hoặc public) 2. Mình định ở khu financial district, nhờ các bác giới thiệu...
Top