What's new

Search results

  1. V

    Cách trồng và chăm sóc hoa giấy với bầu ươm

    Hoa giấy không phát triển tốt ở những nơi đất chứa quá nhiều nước, vì vậy hãy chắc chắn rằng đất trồng thoát nước tốt. Chúng cần đất giàu dinh dưỡng hơi có tính acid, và có độ pH giữa 5.5 và 6.0. Nên trồng trong đất hay trong chậu? Hoa giấy sinh trưởng mạnh ở những nơi nóng và tương đối khô...
  2. V

    [Toàn quốc] BẦU ƯƠM CÂY V6 – GIẢI PHÁP CHO CÂY TRỒNG ( CHẬU TRỒNG CÂY V6 )

    BẦU ƯƠM CÂY V6 – GIẢI PHÁP CHO CÂY TRỒNG ( CHẬU TRỒNG CÂY V6 ) Nhiều vườn ươm trên cả nước đang gặt hái nhiều lợi ích từ bầu ươm cây thông minh, đối với cây trồng phát triển mạnh, cây cần bộ rễ khoẻ, nhưng nếu với chậu trồng cây truyền thống sẽ làm biến dạng nghiêm trọng rễ cây trồng. Bầu ươm...
Top