What's new

Search results

  1. Mic71

    Bài báo khiến 1 tỷ người rơi lệ !!

    Câu chuyện rất cảm động. Nhiều người phải suy ngẫm và ....
  2. Mic71

    Lỗi hẹn với Hà Giang - Tiếc

    Báo cáo các bác. Trước hết em xin cảm ơn các bác đã chỉ bảo nhiệt tình cho em về chuyến đi này . Chuyến đi này quả thật em chuẩn bị rất kỹ: từ chương trình, lộ trình, nơi ăn nghỉ, tham quan, chuẩn bị đồ ăn uống rất chu đáo. Nhưng cuối cùng vẫn không đạt được mục đích, đành phải lỗi hẹn với Hà...
Top