What's new

Search results

  1. X

    [Chia sẻ] Xe đạp: Bắc Kinh -- Hà Nội: Đường về nhà

    Học ở Bắc Kinh năm nay là năm thứ 2, năm ngoái thì về bằng tàu, 3 ngày, lại còn ghế cứng, hồi đấy đã thấy cùng cực lắm rồi. Và rồi đến năm nay, nghỉ đông hơi sớm, và quyết định ko Tàu mà cũng chẳng máy bay, đi xe đạp!!! Nghe có vẻ điên rồ, chính mình cũng cảm thấy như vậy, vì mùa đông luôn dưới...
Top